top of page

SVØMMEUNDERVISNINGEN

LÆRING GENNEM LEG

Det er sjovt at lege, og det skal være sjovt at gå til svømning. Derfor er leg en stor del af vores undervisning. Samtidigt er svømmeundervisning og læring vores alt overskyggende formål, hvilket gør at begrebet formålsleg er afgørende for os. Vores instruktører er 
altid meget bevidst om at vælge sjove øvelser og lege, som svømmerne får et bestemt udbytte af. Vores undervisning tager udgangspunkt i de fire grundfærdigheder der er en forudsætning for at lære at svømme; vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift. Det kan se ud som om, at vi kun leger med børnene, men formålet er at lege grundfærdighederne ind i børnene. Men det tager tid før færdighederne ligger på rygraden og kræver stor variation fra instruktørens side, for at det ikke skal blive kedeligt. Men når først svømmerne har tillært færdighederne, er det meget nemmere at lære dem de fire stilarter; crawl, rygcrawl, brystsvømning og butterfly.

BÆLTER OG VINGER I UNDERVISNINGEN

Det er vores holdning, at man skal tilegne sig naturlige, kropslige erfaringer i vand. Derfor bruger vi som udgangspunkt ikke fastsiddende hjælpemidler som bælter og vinger i undervisningen. Vi benytter flydemidler som plader, bolde eller Aquaorme, som svømmerne selv skal lære at holde fast på, samt forstå hvordan de kan give opdrift.

INSTRUKTØRER I VANDET

En forudsætning for at blive en dygtig svømmer kræver tryghed og glæde ved vand, samt en hyppig og god individuel feedback. Derfor er der som regel altid en eller to instruktørassistenter i vandet på vores yngste børnehold, som kan være tæt på børnene og hjælpe dem med de forskellige øvelser og lege. Jo flere instruktører og instruktørassistenter der er i vandet jo bedre. Af hensyn til sikkerheden kan alle instruktører ikke være i vandet på samme tid.

FORÆLDRE I SVØMMEHALLEN

Vi har enkelte praktiske retningslinjer, som vi håber , at I vil hjælpe med til at efterleve og lære jeres børn:

 • Vi gør opmærksom på, at der er forældrefri undervisning for børn i det store bassin, undtagen i besøgsugerne, som annonceres på facebook og i hallen.

 • Mobiltelefoner er god tidsfordriv, men forældre må meget gerne vente uden for svømmehallen hvis de er på telefonen. Mange børn vil rigtig gerne vise deres forældre hvad de kan, og mister opmærksomheden på instruktøren, når de prøver at få kontakt til mor/far.

 • Instruktørerne opdrager ikke på børnene, så forældre må gerne selv gribe ind, hvis børnene ikke følger instruktørenes anvisninger

 • Forældre deltager i vandet med de mindste børn, hvor det er angivet i holdbeskrivelsen - og ikke på andre hold

 • Tal altid med instruktørerne eller kontakt bestyrelsen, hvis I har spørgsmål til undervisningen eller andet. Frustrationer klares bedst ved, at vi taler med hinanden

 • Ingen kameraer (heller ikke dem, der er indbygget i mobilen) er tilladt at bruge i svømmehal og omklædningsrum uden forudgående aftale

SVØMMEHALSREGLER

Hjælp gerne til at jeres børn lærer følgende:

 • Alle skal i bad og vaskes – uden badetøj. Bassinet tilsætter automatisk klor når bakterieniveauet stiger, og én svømmer der ikke har været i bad forurener vandet som 200 personer der har været i bad. Klor kan give alvorlig allergi!

 • Børn der ikke er renlige skal bruge badeble

 • Bænkene i omklædningsrummet er ikke til tøj. Det skal i de sorte net og hænges på stativerne

 • Rutsjebanen i det lille bassin, må kun bruges hvis instruktøren tillader det, da vi har oplevet børn komme til skade, hvis de rutsjer uden en voksen

 • Fra man er 7 år, skal man klæde om i den omklædning, der passer til ens køn. Børn under 7 år, som har brug for støtte af en pårørende, skal benytte det omklædningsrum, som passer til den pågældende voksnes køn

bottom of page